Blog posts

Sorg

Published 23. July 2011 (Original blog)

Dette er en sorgens dag. Jeg innrømmer at jeg ikke vet hvordan jeg skal takle situasjonen, dette er noe jeg aldri kunne tenkt meg skulle skje her i Norge. Men kanskje det å skrive om det hjelper, om bare for å få samlet tankene. Kanskje det jeg skriver kan hjelpe andre med det samme.

Universitetsmuseenes Arkeologiside

Published 23. May 2010 (Original blog)

Kom over Universitetsmuseenes Arkelogiside, og synes det ser veldig bra ut. Men som informatiker har jeg én klar kritikk.

Hvorfor valgte man å gå for flash som leveranseteknologi? Som systemutvikler på systemer basert primært på html, css og javascript kan jeg ikke se noe av den grafiske interaksjonsbiten som krever de avanserte presentasjonsteknikker som flash tilbyr. Om man ønsker å pakke inn informasjonen slik at den blir mindre tilgjengelig, så har de klart en god jobb. Jeg vet ikke hvilken teknologi de har i bakgrunnen, men jeg håper den støtter abstraksjon på en slik måte at den ikke er avhengig av flashviseren…

Bare så det kommer frem, jeg er ikke imot flash som presentasjonsmåte. Jeg syns flash har mange gode sider, spesielt innenfor grafisk tunge applikasjoner, som krever bruk av animasjoner og generell manipulering av elementer. Men i dette tilfellet har jeg inntrykk at sluttproduktet er:

  • gjenstand: tekst og bilde, samt en peker på hvor i Norge man fant gjenstanden
  • søkesider: tekst og bilde

Dette er gjennomført med vanlig html, som er mer utbredt som presentasjonsform (og som dermed har flere presentasjonstilnærminger; screen-readers for å nevne ett), og som er åpent slik at man kan enklere parse innholdet.

Men kritikk til side: Kudos til Universitetsmuseene som har gjennomført dette. En meget god bragd å få ut så mye god informasjon ut på nett (over 480.000 gjenstander, etter det IT-avisa på UiO sier).

Eksperiment: Høre på nordisk dance

Published 15. January 2008 (Original blog)

Jeg har på ymse vis fått hånd på samtlige utgivelser av Clubfanatix-serien, 94 i tallet. For å gi et anslag på kvaliteten, nøyer jeg med å si at serien har blitt gitt ut i løpet av 2 år (2006-2007). Beslutningen om å anskaffe denne serien ser jeg nå på som ren galskap, øyeblikket må ha vært tilsløret av sterkere narkotiske stoffer. Jeg erindrer idéen om at “jo, noe bra må jo være gjemt i dette her!”… så feil kan man altså ta. Men med dette materialet som grunnlag har jeg fått en idé om hva nordisk dance innebærer. Det slo meg i det jeg hørte et knippe av sangene representert på disse skivene. Og jeg advarer: du gjentar eksperimentet på eget ansvar!

Russland, Tetsjenia og Norge

Published 06. November 2007 (Original blog)

The Real News har en interessant video med tittelen The killing of Russian journalists. Oksana Chelysheva (en interessant artikkel om henne her) snakker om situasjonen i Russland hvor flere og flere russiske journalister mister livet, det siste i rekken drapet av Anna Politkovskaya som fikk ganske mye oppmerksomhet i Norge. Opptaket tar også for seg konflikten i Tetsjenia, som sistnevnte person skrev mange artikler om, en konflikt som verdenspressen mer eller mindre har mistet interessen for.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=MOqTEtV5JMM]

Ny tid har en meget godt skrevet artikkel som viser et lys av Russlands politiske tilværelse, hvor du enten er tilhenger av Putin eller ikke føler stort for politikk, da media ikke viser nyanser av den russiske presidenten uansett.

Disse reportasjene er ekstra interessante med tanke på dagens situasjon med Shtokmanfeltet. DNs artikkel Russisk tro på StatoilHydro viser hvor viktig lands politiske forhold er for næringslivet i landene, spesielt i et land som Russland hvor det ser ut til at staten i større og større grad kontrollerer sentrale deler av næringslivet. Dette skaper dilemmaer for Norge. På den ene siden ser man seg gjerne tjent på kapitalen som skapes av eksport til Russland (spesielt fisk, hvis jeg husker rett) og mulige fortjenester å hente i Shtokman. Men Norge bør også vise økende kritikk til Russlands interne, politiske utøvelse, på grunnlag av menneskerettighetsbruddene som tydeligvis ser ut til å begås.