Published 2009-02-06, originally published at old blog

Debatt om nettdebatt er en ganske utdebattert diskusjon etterhvert, men for oss som interesserer oss for temaet er det alltid interessant å se når gode innlegg kommer i en god kontekst. Det, etter mitt syn, var tilfellet med debatten “Fritt fram på nett” som ble holdt på Litteraturhuset i Oslo 2. februar, arrangert av Norsk PEN og Norsk Journalistlag.

Selv hadde jeg bare i forbifarten sett sitatet “Liberaldemokratiet vil ikke felles av en Hitler eller Pol Pot, men drukne i kloakk” av professor Bernt Hagtvet, men heldigvis fikk jeg muligheten til å lese hele debatten i tekstform på Vox Publica, som videreformidlet et referat av Ingeborg Volan. Hun brukte Cover It Live, et publiseringsverktøy jeg skal sjekke nøye ut en gang jeg har tid.

Som sagt er debatten gjort mange ganger (jeg har selv kommentert det et par ganger), noe som ble påpekt i en kommentar av Knut Olav Åmås (Aftenposten), men panelet gjorde en god jobb i dra frem gode argumenter i debatten, selv om de nok spora litt av og ble veldig fokusert på Hegnar Online en periode.

Men ikke la meg stoppe deg å lese innlegget, gå til “Fritt fram på nett” med en gang!;)

(grunnen til at jeg ikke skriver mer nå (og f.eks. utdyper min mening i debatten) er at jeg har pådradd meg en liten forkjølelse (igjen), og således har fucka opp døgnrytmen min (sitter tross alt og skriver dette 5:40). denne teksten er således bare et ønske om å videreformidle en god lesing på teksten referert i Vox Publica)

Written by Arne Hassel