Published 2007-11-06, originally published at old blog

The Real News har en interessant video med tittelen The killing of Russian journalists. Oksana Chelysheva (en interessant artikkel om henne her) snakker om situasjonen i Russland hvor flere og flere russiske journalister mister livet, det siste i rekken drapet av Anna Politkovskaya som fikk ganske mye oppmerksomhet i Norge. Opptaket tar også for seg konflikten i Tetsjenia, som sistnevnte person skrev mange artikler om, en konflikt som verdenspressen mer eller mindre har mistet interessen for.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=MOqTEtV5JMM]

Ny tid har en meget godt skrevet artikkel som viser et lys av Russlands politiske tilværelse, hvor du enten er tilhenger av Putin eller ikke føler stort for politikk, da media ikke viser nyanser av den russiske presidenten uansett.

Disse reportasjene er ekstra interessante med tanke på dagens situasjon med Shtokmanfeltet. DNs artikkel Russisk tro på StatoilHydro viser hvor viktig lands politiske forhold er for næringslivet i landene, spesielt i et land som Russland hvor det ser ut til at staten i større og større grad kontrollerer sentrale deler av næringslivet. Dette skaper dilemmaer for Norge. På den ene siden ser man seg gjerne tjent på kapitalen som skapes av eksport til Russland (spesielt fisk, hvis jeg husker rett) og mulige fortjenester å hente i Shtokman. Men Norge bør også vise økende kritikk til Russlands interne, politiske utøvelse, på grunnlag av menneskerettighetsbruddene som tydeligvis ser ut til å begås.

Written by Arne Hassel