Tannlegebehandling dekkes ikke av folketrygden, med unntak av noen definerte sykdommer. Denne saken omhandler avstemninger for å innføre en universell makssum for tannhelseutgifter og utvide områdene hvor det gis refusjon.

Publisert: 2. desember 2012 17:00 Oppdatert: 2. desember 2012 17:00

Stemmegivning

Mot
Fremskrittspartiet
Både for og mot
Høyre
For
Arbeiderpartiet
Kristelig Folkeparti
Senterpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Venstre

Regjeringspartiene

Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet har stemt mot å innføre universelt egenandelstak for tannhelseutgifter. Det er uklart om de holder ord, da de har stemt både i henhold og mot deres løfter.

Avstemminger

  • For å legge forslag om gradvis innføre en takordning for tannhelseutgifter ved protokollen
  • Mot å gradvis innnføre en takordning for tannhelseutgifter
  • Mot å etablere en takordning for utgifter relatert til sykdom i munnhulen

Holder de ord?

Har stort sett holdt løftene sine.

  • I to saker holdt de ord.
  • Det er ingen saker hvor de gikk direkte i mot noen av sine løfter.
  • Det er én sak hvor de stemte tvetydig.

I partiprogrammet har partiet lovet følgende:

  • Ap vil at det i perioden 2009-2013 settes tak for hvor mye den enkelte selv skal dekke av utgifter til nødvendig tannbehandling, slik at alle får råd til å ivareta sin tannhelse på en god måte.
  • Ap vil at det offentlige gradvis tar et større ansvar på tannhelsefeltet.

I regjeringserklæringen har partiet lovet følgende:

  • Regjeringen vil sikre tilgjengeligheten til tannhelsetjenester og følge opp stortingsmeldingen om framtidas tannhelsetjenester, St meld. nr. 35 (2006-2007).
  • Vi har som mål at det offentlige gradvis skal ta et større ansvar på tannhelsefeltet, og utrede ulike modeller med sikte på at det etableres et tak på hvor mye den enkelte selv skal dekke av utgifter til nødvendig tannbehandling.