Published 2007-04-17, originally published at old blog

Tittelen i denne posten er tatt direkte fra Aust Agder Blads nyeste artikkel om Reiselivslaget i Risør som har sendt en forespørsel til Risør Kommune om å kunne utvide skjenkebevillingen fra kl. 08 – 03 (det samme som nabokommunene) istedenfor kl. 09 – 02 som er gjeldende i dag. I tillegg ønsker de at disse tidene også skal gjelde uteskjenkinga, som i dag må stenge kl. 23, av hensyn til de som bor rundt. Jeg føler at jeg må snakke min mening ut om denne forespørselen.

Jeg vil starte med hvor min interesse for skjenkebevillinga i Risør virkelig tok av (jeg har jo som kjent lenge vært glad i øl, og ergo hatt en viss interesse i skjenkinga=).

Risør Bowling, som min far driver, fikk nylig innvilget en begrenset skjenkebevilling som gir bowlinga mulighet til å servere øl hver fredag og lørdag fra kl. 20 – 24, i tillegg til private selskap. Dette var den andre søknaden som ble sendt fra bowlingen etter at de i fjor ble nektet skjenkebevilling. Den andre søknaden tok basis i dette avslaget. Avslaget begrunnet seg i at bowlingen var populært hos de unge, og det var derfor ikke ønskelig å blande et skjenkested inn i dette tilbudet. Videre begrunnet bystyret avslaget med at det slettes ikke var vanlig å skjenkebevilling på bowlinghaller. Dette hadde de funnet ut gjennom en ringerunde til noen haller på Sørlandet, hvor 50% av dem ikke hadde skjenking.

Først og fremst, at bowlingen er populært hos de unge, som jo godt er, forplikter ikke bowlingen til å fremstå som en ungdomsklubb. Kommunen bør ha såpass tillit til et utested som tross alt har lagt opp for rullestolsbrukere (som er mer enn hva de andre stedene kan si) at de tror at utestedet klarer å nekte salg av øl til de unge. Om bystyret er redd for at de sarte unge sinn (yeah right) skal bli offer for overdrevent fyll på bowlinga, så har de tatt meget feil av hvilket tilbud bowlingen ønsker å gi. Igjen er det snakk om å gi tillit til at utestedet kan holde seg innenfor rammene gitt i lovverk og av kommunen.

Men selvfølgelig, det virker jo som i noen tilfeller at bystyret tror at folk er en gjeng med fyllefanter og må passes på av dem. Øhm… takk for at dere “passer” på oss?

Det andre punktet i avslaget gikk ut på at det ikke var vanlig at bowlinghaller hadde skjenking. Hele 50% av de ringte svarte jo dette. Det er kanskje bare tilfeldig at de ringte 2 av de bowlinghallene som ikke hadde skjenkebevilling, for i resten av bowling1-kjeden som teller i overkant av 20 haller er det skjenkebevilling. Vel, det vil si med unntak av et, som er i Kristiansand…

Altså, etter å ha vært nekta skjenkebevilling i et år (som Acanthus fikk, selv om de vitterlig har flere barnefamilier på besøk…) sendte min far en ny søknad som tok basis i avslaget. Av denne søknaden kom det frem et ønske om begrenset skjenkebevilling i tillegg til ølsalg på private selskap. Dette forslaget kom gjennom nåløyet, men da først etter å ha blitt diskutert om det var riktig med begrenset skjenkebevilling. Igjen ble argumentet om ungdommen dratt frem. Seriøst, hva tror de om bowlingen? At det skal bli et ytterpunkt (for det er det det er, langt vekk fra resten av utestedene) for fylleungene i Risør?

Og nå ønsker Reiselivslaget i Risør å få utvidet sin skjenkebevilling med to timer. Jeg burde kanskje bli bitter om de skulle få innvilget det, bowlingen har tross alt strevd hardt for å til sin meget begrensede skjenkebevilling, og nå kan det se ut som om de får det servert økt omsetning betraktelig lettere, nærmest som på et sølvfat. Nei, tvert imot, jeg ønsket tilbudet velkommen med åpne armer. For er ikke dette akkurat dette et tilbud som Risør vil få noen ekstra sommerglade, pengesterke turister? Jo, mener jeg soleklart.

Kolliderer dette med det Risør Bowling ønsker å tilby? Nei, så ingenlunde! Risør Bowling ønsker å kunne servere øl til bowlingen rett og slett fordi det er digg med øl til bowling! Og voksne folk bør få muligheten til selv si ja eller nei til dette. Det skader heller ikke at det betyr ekstra penger i kassa til en næring som ikke har så mange bein å gå på her i vår lille by…

Nå skulle jeg vel ha startet en rullade av Risør-kritikk, både på godt og ondt, men for nå har jeg sagt nok tror jeg. Kanskje du har noe å si om Risør?

Jeg vil understreke at meningsytringene i denne teksten er mine og ikke nødvendigvis ensbetydende med de til Risør Bowling.

Written by Arne Hassel