Blog posts

Vil utvide skjenkingen

Published 17. April 2007 (Original blog)

Tittelen i denne posten er tatt direkte fra Aust Agder Blads nyeste artikkel om Reiselivslaget i Risør som har sendt en forespørsel til Risør Kommune om å kunne utvide skjenkebevillingen fra kl. 08 – 03 (det samme som nabokommunene) istedenfor kl. 09 – 02 som er gjeldende i dag. I tillegg ønsker de at disse tidene også skal gjelde uteskjenkinga, som i dag må stenge kl. 23, av hensyn til de som bor rundt. Jeg føler at jeg må snakke min mening ut om denne forespørselen.