Published 2007-08-09, originally published at old blog

Jeg kom nylig over artikkelen De usynlige terroristene på nettsiden muslimen, som er skrevet av forfatteren bak siden og Øyvind Strømmen. Teksten tar for seg den skjeve mediadekkningen av terrorisme i Europa, eller snarere hvordan dekkningen varierer etter hvem det er som står bak handlingen. De to peker da på at terrorhandlinger utført av radikale muslimer får mye mer dekkning enn de utført av høyre- og venstreradikale, eksempelvis nazister og kommunister. Dette er en påstand jeg støtter, av den enkle grunn at jeg får den samme oppfattningen når jeg ser tilbake på hva jeg har lest eller sett i det norske media. Det er også interessant å lese om tilfellet med Demetrius Van Croker.

Etter å ha lest teksten fant jeg også frem en artikkel jeg har lest tidligere på muslimen, nemlig den om Terrorangrep i Europa. Av den går det bl.a. frem at høyreekstrem terrorisme ikke blir definert som terrorisme, men som høyreradikal ekstremisme og kriminalitet. Med slike omskrevne definisjoner er det kanskje ikke så rart at terrorisme i Europa blir noe forbeholdt de radikale muslimene.

Et veldig godt spørsmål som blir stilt i De usynlige terroristene er i hvilken grad den skjeve mediadekkningen er med på å fyre opp argumentene til de andre terroristene, som gjerne har rasisme og fremmedfrykt som deler av grunnlaget for sine tro.

Written by Arne Hassel