Blog posts

Den glemte terrorismen

Published 09. August 2007 (Original blog)

Jeg kom nylig over artikkelen De usynlige terroristene på nettsiden muslimen, som er skrevet av forfatteren bak siden og Øyvind Strømmen. Teksten tar for seg den skjeve mediadekkningen av terrorisme i Europa, eller snarere hvordan dekkningen varierer etter hvem det er som står bak handlingen. De to peker da på at terrorhandlinger utført av radikale muslimer får mye mer dekkning enn de utført av høyre- og venstreradikale, eksempelvis nazister og kommunister. Dette er en påstand jeg støtter, av den enkle grunn at jeg får den samme oppfattningen når jeg ser tilbake på hva jeg har lest eller sett i det norske media. Det er også interessant å lese om tilfellet med Demetrius Van Croker.

Etter å ha lest teksten fant jeg også frem en artikkel jeg har lest tidligere på muslimen, nemlig den om Terrorangrep i Europa. Av den går det bl.a. frem at høyreekstrem terrorisme ikke blir definert som terrorisme, men som høyreradikal ekstremisme og kriminalitet. Med slike omskrevne definisjoner er det kanskje ikke så rart at terrorisme i Europa blir noe forbeholdt de radikale muslimene.

Et veldig godt spørsmål som blir stilt i De usynlige terroristene er i hvilken grad den skjeve mediadekkningen er med på å fyre opp argumentene til de andre terroristene, som gjerne har rasisme og fremmedfrykt som deler av grunnlaget for sine tro.

Virkelige nyheter

Published 07. August 2007 (Original blog)

Jeg har tidligere snakket om saker som nevner det amerikanske media. Og hvis du sjekker min brukerkonto på YouTube kan du se at jeg har en del klipp fra The O’Reilly Factor i mine favoritter. De er ikke akkurat i favør for Bill O’Reilly og hans medarbeidere i Fox News. Jeg har også nevnt min skepsis til CNN/YouTube Democratic Debates, hvor jeg bemerker den skjeve fordelingen av talesjanser mellom kandidatene. Så det skal sies at min holdning til amerikanske media ikke akkurat er objektiv.

Men likevel finner jeg en viss naivistisk glede i oppdagelsen av The Real News Network. Konseptet er utviklet av prosjektet Independent World Television og går ut på å at man gjennom å få støtten av enkeltfolk istedenfor stat og/eller organisasjoner/bedrifter/interessenter kan skape en internasjonal, uavhengig nyhetskanal. Internasjonal ved at de dekker saker fra hele verden og uavhengig siden de ikke lenger trenger å frykte for pengestøtten fra uærlige interessenter.