Blog posts

Informasjon: Kunsten å forenkle Islam

Published 04. March 2009 (Original blog)

Mengden informasjon øker hele tiden. Vi som mennesker prøver kollektivt å samle informasjon, og bearbeide den til forståelse og nytte for oss selv. Med introduksjon av datamaskiner, og senere nettverket som knyttet disse sammen, fikk vi verktøy til å behandle og prosessere informasjon enda raskere og mer effektivt. Vi konstruerer også sensorer som registrerer informasjon vi ikke selv kan beskrive nøyaktig, og behandler dette til å bli forståelig for oss.

I løpet av våre korte liv vil vi bare få tatt inn en minimal mengde av informasjonen som finnes, så lite at det er ubetydelig i den store sammenhengen. Men informasjonen vi får har alt å si for våre liv. Hvordan vi velger å bruke den, hvordan den styrer oss mot mer informasjon, og hvordan vi velger å forenkle alt vi mottar.

Det er sistnevnte som opptar meg i dette innlegget. For vi driver alle med forenklinger, det er umulig for oss å se alle situasjoner i lys i seg selv. Det blir rett og slett for mye informasjon for oss, og det er også slik vi er konstruert fra naturens side. Men det varierer hvor mye vi forenkler, og hva vi forenkler. Og ikke minst hvorfor.

LeseLeseLeseLese!

Published 02. January 2009 (Original blog)

WOW!

Syns det er rimelig å begynne med dette ord, når jeg ser hvor lenge det er siden jeg skrev noe sist. Bortimot 4 måneder. Denne bloggen har vel blitt kategorisert som død av mange (eller få, ettersom det ikke er så mange som følger med her likevel=)). Men om det en annen gang, nok innlegg har blitt skrevet om skrivetørken som oppstår hos alle iblant.