Published 2008-04-03, originally published at old blog

En digg-artikkel med tittel Radio Show Funds Masculinists/PWNS Pitzer Feminist. Victory! tar for seg intervjuet av Dashiell Driscoll, initiativtaker og leder for gruppen The Masculinity Coalition, en studentgruppe på Pitzer College. Intervjuet er interessant fordi den tar for seg synspunktet til gruppen, og kritikken mot den, som spesielt er rettet mot navnet. Hvis jeg har forstått riktig, så ønsker gruppen fokus på menns problemer, som kroppsidealer, mentalitet, etc, og ønsker å promotere ting som menn syns er gøy (som drikke øl, spille fotball, etc). Kanskje ikke noe stort, men det har vekket stor frustrasjon og ergrelse blant medstudenter.

Selv om gruppen gang på gang erklærer at de ikke er eksklusive, at alle kan være med, så lenge de har interesse i gruppens fokus, så blir de kritisert for å være lukket for alle andre enn hvite, heterofile menn. De blir også kritisert for å verne om mannen som overgriper, og bidrar til undertrykkelsen av kvinner. Sist, men ikke minst, blir de også kritisert for å være useriøse, og at gruppen er til bare for at folk skal drikke og feste på skolens regning.

Bortsett fra det siste punktet, så tar de helt feil. Jeg har sett på videomaterialet på deres sider, og det er ingenting som støtter opp om at gruppen er diskriminerende på noen måter (jeg har ikke orket å lese gjennom all teksten). De ønsker fokus på drikking, festing og ballspill, ikke fordi det er en del av stereotypen med det å være mann, men fordi det er en ting de ønsker å gjøre som menn, og at det er en måte å promotere deres maskulinitet.

En annen kritikk de har fått er at de ikke ønsker å sette fokus på problemer som homoseksuelle opplever. Til det sier de at de ikke har noe imot å ta opp problemstillingene, men at det finnes grupper på campus som tar for seg dette.

Jeg syns gruppen er interessant på den måten at de representerer et fenomen, oppstått i en kultur hvor den mannlige stereotypen er sterkt negativt. Det er interessant på den måten at argumentene som oppstår mot gruppen, er holdninger som i større og større grad befester seg andre steder, og som på mange måter kan ses på som rutinert diskriminering av menn. Jeg vil ikke kalle meg maskulinist (eller feminist for den saks skyld), men jeg syns det er viktig at alles rettigheter blir tatt vare på, og at man ikke ofrer noens rettigheter for å “gjøre godt” for utsatte grupper.

Written by Arne Hassel