Published 2007-04-05, originally published at old blog

På hvert årlige arrangement av TED-konferansen får tre forelesere en pengegave på 100.000 samt muligheten til å formulere et ønske som TED-samfunnet kan ta del i å løse. En av disse vinnerne er James Nachtwey, som er en fotograf berømt for sine krigsberetninger.

Jeg skal innrømme jeg aldri har hørt om karen før. Det vil si, jeg bør ha hørt navnet før, men husker det ikke nå. For bildene han har tatt (hvis jeg har forstått det riktig, at bildene han viser i talen er hans) er utrolige og i flere tilfeller velkjente. Her er en mann som har vært med på å forme verdenssamfunnet slik vi kjenner det i dag ved å gi oss bilder fra fronten, der krig, elendighet og urettferdighet skjer.

Den delen av talen hvor han snakker om hva som fikk ham til å velge sin karriere treffer meg. Hvordan han som resultat av sin studietid fikk et inderlig ønske å dokumentere ting rundt seg gjennom fotografi for å vise oss, mengden – vi som faktisk skal styre samfunnet, og få oss til å reagere. Han opphøyer journalister i sin suverene rolle, hvordan deres rolle som media for massene bør være. De skal vise den harde, rene sannheten i all sin makt!

Jeg har ikke sett mange av forelesningene som ble holdt på TED, men det valget å la Nachtwey være en de tre som fikk prisen for beste forelesning virker for meg berettiget. Han er en inspirasjon, og jeg kan bare håpe at noe jeg gjør ut av livet mitt klarer å måle seg opp mot det han gjennom sitt livs arbeid har vist.

Du kan se talen hans – samt ønsket – her.

Written by Arne Hassel