Published 2007-08-03, originally published at old blog

Etter å ha lest Nicholas sin kommentar til mitt forrige innlegg Om homofile og deres rett til å ha barn begynte jeg å søke rundt etter artikler som omhandlet temaet (dette burde jeg ha gjort før det forrige innlegget, som hovedsaklig besto av hva jeg følte og hadde hørt om temaet… vel, bedre sent enn aldri). Søkene ga noen interessante resultater, som jeg hadde tenkt å skrive som kommentar på nevnte innlegg. Men siden det etterhvert ble en del tekst, bestemte jeg meg for å skrive et nytt innlegg.

Jeg begynte med å søke på homosexual parents på google, og førstevalget var Children of Homosexual Parents Report Childhood Difficulties. Oppsummeringen fra rapporten er som følger:

Referenced as both supporting and weakening the case for parenting by homosexuals, 57 life-story narratives of children with homosexual parents published by Rafkin in 1990 and Saffron in 1996 were subjected to content analysis. Children mentioned one or more problems/concerns in 48 (92%) of 52 families. Of the 213 scored problems, 201 (94%) were attributed to the homosexual parent(s). Older daughters in at least 8 (27%) of 30 families and older sons in at least 2 (20%) of 10 families described themselves as homosexual or bisexual. These findings are inconsistent with propositions that children of homosexuals do not differ appreciably from those who live with married parents or that children of homosexuals are not more apt to engage in homosexuality.

Selv om dokumentet ser ut til å ta ressurser fra forskningsrapporter, har jeg mine tvil. Dette er først og fremst på grunn av at dokumentet ligger på serveren til Family Research Institute. Disse har et klart uttalt mål som bl.a. er imot homoseksuelle:

The Family Research Institute was founded in 1982 with one overriding mission: to generate empirical research on issues that threaten the traditional family, particularly homosexuality, AIDS, sexual social policy, and drug abuse.

En annen rapport fra institusjonen viser da også i hvilken grad deres forhåndsdømminger styrer arbeidet deres:

FRI has contended that common sense ‘predicts’ what should happen to children with homosexual parents. Since homosexual parents tend to be deficient in character and more self-centered than most, their kids should 1) be underattended or neglected by their parent(s), 2) be provided poorer role models, 3) be discriminated against by other kids and their parents, 4) encounter a higher risk of sexual molestation, 5) be pressured to adopt the homosexual lifestyle, and generally 6) have a ‘harder life.’

Det andre treffet på søket er Homosexual Parenting Studies Are Flawed, Report Says. Artikkelen sier at vitenskapelige rapporter om barn av homosexuelle foreldre har fått sitt utfall manipulert av politiske krefter for å forhindre de homoseksuelles harme. Men igjen er jeg skeptisk, denne gang pga at artikkelen er skrevet av FOX News. Har ikke akkurat tiltro til deres motto “Fair and Balanced“.

Det tredje treffet ser ut til å gå i en annen retning enn de to første. Homosexual Orientation of Parents Does Not Harm Their Children. Dokumentet tar for seg ressurser som brukes til å støtte tittelen, noe som ser ut til å være en god ressurs. Men siden er utdatert (sist oppdatert for 8 år siden), og jeg har problemer med å sette verdi på hvor relevant siden er i dag. Men en lenke gir meg uansett en idé til et nytt søk, og jeg taster inn “Lesbian and Gay Parenting: A Fact Sheet” i google.

Første treffet jeg får er et dokument hos ACLU (American Civil Liberties Union), noe som vekker interessen. Jeg så dem ganske nylig i aksjon på en episode av Penn & Teller Bullshit om 12-trinn programmene. ACLU er imot vanen til amerikanske domstoler med å dømme folk som f.eks. har begått forbrytelser under påvirkning av alkohol til å gå på disse 12-trinn programmene. En stor del av disse programmet går nemlig ut på å underkaste seg gud. Den amerikanske grunnloven sier at religion og stat skal være to adskilte deler, og det at amerikanske domstoler dømmer folk til religiøse anstalter er dermed imot grunnloven. Vel, diggresjon til side, poenget er at jeg har større tillit til ACLU enn de to førstnevnte ressursene.

Og joda, teksten refererer til vitenskapelige tekster som strider imot myten om at unger av homoseksuelle foreldre har det verre enn andre unger:

Recognizing that lesbians and gay men can be good parents, the vast majority of states no longer deny custody or visitation to a person based on sexual orientation. State agencies and courts now apply a “best interest of the child” standard to decide these cases. Under this approach, a person’s sexual orientation cannot be the basis for ending or limiting parent-child relationships unless it is demonstrated that it causes harm to a child — a claim that has been routinely disproved by social science research. Using this standard, more than 22 states to date have allowed lesbians and gay men to adopt children either through state-run or private adoption agencies.

Men igjen har jeg problem med datostempelet på dokumentet. Dette er også 8 år gammelt. Generelt har jeg problemer med å finne nyere artikler. De to førstnevnte er 5 og 6 år gamle. Jeg endrer kriteriene for søk, og vil ha treff som er mindre enn et år gamle. Jeg forandrer også søket til children of homosexual parents.

Det første treffet er et dokument som kommenterer resultatet til en forskningsrapport. Rapporten konkluderer at det ikke er noen forskjell mellom unger med homoseksuelle foreldre og de med heterofile foreldre. Kommentaren kritiserer at rapporten ikke har tatt for seg stort nok spekter til å kunne rettferdiggjøre sin konklusjon til å gjelde alle forhold:

In fact, there are not reliable data on the number and location of children with homosexual parents (the Committee estimates a number somewhere between 1 million and 9 million). This, in part, accounts for the absence of studies based on random, representative samples. Up to now the scarce research available has largely relied on small groups of volunteers recruited through advertisements in homosexual magazines, snowball sampling techniques, or drawn from gay or lesbian associations. Small sizes may have resulted in low statistical power, and significant differences may have not been detected in some cases. Most studies have been conducted on white, well-educated, urban lesbians, even though homosexual parenthood is highly diverse and complex in ways of couple relationships, means of becoming parents, socioeconomic and legal status, ethnic variations, etc.

Så rapportene som kommer med resultater er ikke valide grunnet manglende ressurser i sin statistikk…

På dette tidspunktet begynner jeg å miste håpet om å finne noen brukbare ressurser til å gi meg noen klare svar. Jeg er ikke overrasket da jeg kommer over dette foruminnlegget:

There are few actual studies which actually deal with this so far.. there is a thread around here somewhere where I listed the studies I was able to find. Basically, what I found was:

There are studies that show that children of homosexual parents do not have a higher than usual rate of homosexuality.

There are studies that show that children of homosexual parents are no better or worse off than children of hetero parents when looking at markers such as drug use, suicide, mental illness, other illness, self proclaimed happy/sad. I can not remember if unintended pregnancy was listed in that or not, but I seem to remember that there was a lower rate of STD’s in the kids of homosexual parents.

There were other studies that showed that there WERE differences between the same groups, basically indicating that children of homosexual unions tended to be less aggressive, more secure, less prone to drug use, less prone to suicide, etc. The thought is that they are raised in a less judgmental environment and do not have as many issues connected to being forced to repress their natural ‘selves’.

Both of these viewpoints/groups of studies have been accused by the ‘other’ side of being biased.

Interestingly enough, the few resources which claim to have proof that children of homosexual parents is actually detrimental to children are not able to provide ANY credible studies to support their view and are (surprisingly enough) put out by fundy Christians on fundy websites…

At least that is what I can remember from the last time this discussion was help… who knows if anything has changed since then.

Når alt kommer til alt, begynner jeg å helle mot at svaret i denne søken foreløpig må ligge et sted i den informasjonen man finner troverdig. Som jeg tidlig kommenterte har jeg liten tillit til de ressursene jeg fant som talte imot homoseksuelles foreldrerett. De tekstene jeg finner som er for deres rett ligger på mer troverdige institusjoner, som universiteter og interesseorganisasjoner med større integritet enn de andre.

Problemet med denne konklusjonen er at svaret da blir et resultat av min subjektive mening. Jeg er for homofiles rett til å ha barn, og er derfor mer predisponert til å høre nettopp på de ressursene som sier at dette er det riktige.

Interessant er det å bemerke at de to første treffene mine i søkenet homosexual parents var negative…

Uten å ha kommet noe særlige nærmere min konklusjon avslutter jeg med et sitat fra en side jeg kom over som hadde et velskrevet avsnitt om hvorfor myndighetene bør tilrettelegge de homofiles rettigheter for å ha barn.

Wendell Ricketts and Roberta Achtenberg, in the article “Adoption and Foster Parenting for Lesbians and Gay Men: Creating New Traditions in Family” from Homosexuality and Family Relations, address social workers grappling with the issue by asking, “…should children be sheltered from every experience in which their difference might challenge prejudice, ignorance, or the status quo (or in which they would be ‘exposed’ to the difference of others)? Agencies conforming to such a standard must ask themselves whether it is their function to honor the system that generates stigma by upholding its constraints.” They continue, “Teasing is what children do. Does this mean that child welfare policy must be set at a level no higher than the social interactions of children?”

Written by Arne Hassel