Blog posts

The BUG

Published 02. December 2007 (Original blog)

Oioioioioi, ny ting på ønskelisten: The BUG!

BUG is a collection of easy-to-use, open source hardware modules, each capable of producing one or more Web services. These modules snap together physically and the services connect together logically to enable users to easily build, program and share innovative devices and applications. With BUG, we don’t define the final products – you do

Et veldig spennende produkt med uante muligheter. Det blir spennende å se om de klarer å utnytte potensialet i produktet, og få både utviklere av software og hardware med seg.

Det er noen uker til de utlyser pris og slikt, så skal vel holde seg litt i buksa foreløpig.