Blog posts

Å gå til galgen

Published 14. April 2007 (Original blog)

Det skal ikke være enkelt å feile for tiden. Landets største aviser har for tiden gjort det klinkende klart, og snuser og graver i alle kriker og kroker for å henge ut folk og fe for å vise hvor grusomt og umenneskelige følgene av deres feil er. Det nyeste eksemplet på dette er tunnelskandalen, like før det var det LO-skandalen. Forskjellen mellom de to sakene, og det virker som dette irriterer media grenseløst, er at det ikke er en klar entitet å legge skylden på.