Blog posts

3 ufine om by:Larm

Published 22. February 2009 (Original blog)

Jeg har vært på min første by:Larm, og opplevelsen har vært fantastisk. Konsertene svarte til forventningene, og i flere tilfeller mye mer. Men på tross av dette var det noen irriterende momenter rundt konsertene. Kanskje mest synd er at det ikke er noe by:Larm-arrangørene kan gjøre noe med.