Blog posts

Bokomtale: Bulletproof Ajax av Jeremy Keith

Published 20. April 2007 (Original blog)

Jeg ble i en kommentar i en tidligere post spurt om hva jeg syntes om Bulletproof Ajax (hjemmeside, amazon), som jeg i teksten nevnte at jeg holdt på å lese. Nå er boka ferdiglest og jeg er klar til å uttale min omtale om boken. Det vil si, jeg leste boka ferdig for en uke siden eller så, men har først nå tatt meg tiden til å skrive dette. Har også latt lærdommen fra boken få leke seg i hodet gjennom denne uka.