Blog posts

Nettleser-drøm

Published 25. January 2008 (Original blog)

A List Apart er et nettmagasin med mange interessante artikler om design og utforming av nettsider. Skribentene er folk som har jobbet innenfor design i mange år, og artiklene som blir presentert har oftest mye for seg. I den nyeste utgivelsen er det kompatibilitet mellom nettlesere som er på dagsorden, og de to artiklene “Beyond DOCTYPE: Web Standards, Forward Compatibility, and IE8” og “From Switches to Targets: A Standardista’s Journey” tar begge for seg spørsmålet om hva som vil skje når IE8 står klart.