Blog posts

Spennende innlegg i Flisvika-debatten

Published 29. July 2007 (Original blog)

For dem som følger Aust Agder Blad har man kanskje lest artikkelen Flisvika-prosjektet angripes. Teksten tar for seg et videoklipp (Sørlandsperlen Risør trues av utbyggerspekulanter) hvor Audun Eng fra Council for European Urbanism kritiserer de nye planene for Flisvika. Han mener at prosjektet ikke tar hensyn til den nåværende trehuskulturen som preger byen. Jeg lurer da også på hvordan de nye planene er overens med ønsket Risør har om å bli en moderne treby. Personlig har jeg ikke lagt meg opp noen mening om det nye Flisvikaprosjektet. Jeg tviler vel egentlig på om det noen gang kommer til å komme en løsning hvor alle er fornøyde.

Men det som er interessant med dette innlegget er hvordan Audun Eng benyttet seg av et video-opptak til å formulere sin kritikk mot prosjektet. Jeg tror jeg aldri har sett innlegg av denne typen i en debatt i Risør, og etter å ha sett hans bidrag har jeg fått blod på tann. Dette er absolutt et godt supplement til debattformen, i Risør som ellers, og en formidlingsmetode jeg vil oppfordre andre til å gjennomføre. Sider hvor man kan legge ut innlegget er det jo flust av (nevner raskt snutter.no og YouTube).