Blog posts

Bjørn Stærk tilnærming til bibelen

Published 07. October 2007 (Original blog)

Bjørn Stærk er kanskje en av Norges mest ansette bloggere, og jeg har etter beste evne prøvd å lese det han har skrevet. Jeg sier har prøvd, for tekstene hans kan bli ganske lange iblant. Men i de tilfellene jeg har fulgt tekstene ut, av den enkle grunn at innholdet har fenget interessen min lenge nok, så har jeg alltid sittet i etterkant med en følelse av at jeg er litt rikere på kunnskap og inntrykk.