Published 2007-07-07, originally published at old blog

Kom over en artikkel nylig som fikk smilebåndet til å heve seg. Den handler om noen poeng fra evolusjonspsykologien, som kort går ut på at vår psyke og våre drifter er et resultat av naturlig utvelgelse, evolusjon. Teksten er litt lang, men absolutt verdt tiden. Sjekk artikkelen her.

Written by Arne Hassel